به دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری خوش آمدید

دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری بعنوان قدیمی ترین مركز آموزشی تامین کننده نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنعت هوانوردی ایران بوده که از سال 1328 فعالیت خود را آغاز نموده است. این دانشکده برنامه های آموزشی آكادمیك خود را همسو با وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و با توجه به نیازمندیهای صنعت هوانوردی اجرا می نماید و در حال حاضر در 4 رشته اصلی تعمیر و نگهداری هواپیما، مراقبت پرواز، الكترونیك و مخابرات و در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد. همچنین با توجه به نیاز روز افزون صنعت هوانوردی دوره های كوتاه مدت تخصصی و ضمن خدمت مورد تایید سازمان هواپیمائی كشوری و سایر مراجع بین المللی (ایكائو و یاتا و...) در این مرکز ارایه میگردد.

تقویم آموزشی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

در حال حاضر هیچ کلاسی جهت ثبت نام موجود نیست.

برنامه آزمون های دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

مهر 12
آزمون تشریحی ماژول 9
ظرفیت باقیمانده 0 نفر
  1399/07/12   |     10:00
مهر 15
آزمون تشریحی ماژول 10
ظرفیت باقیمانده 0 نفر
  1399/07/15   |     10:00