فیلترسازی گروه های آموزشی

موارد را انتخاب کنید سپس دکمه [جستجو در برنامه آزمون ها] را کلیک نمایید

دانشکده هواپیمایی
  •   الکترونیک هواپیما
  •   مکانیک هواپیما
مهر 12

ظرفیت خالی 0  

آزمون تشریحی ماژول 9

  M9-HUMAN FACTORS - B1-EX-E
  کد درس: 175   |   کد آزمون: 125537
  1399/07/12   |     10:00
تکمیل ظرفیت

  10:00

30,000 تومان
#1 35-35
مهر 15

ظرفیت خالی 0  

آزمون تشریحی ماژول 10

  M10-AVIATION LEGISLATION-B1-EX-E
  کد درس: 178   |   کد آزمون: 125538
  1399/07/15   |     10:00
تکمیل ظرفیت

  10:00

30,000 تومان
#2 45-45
مهر 28

ظرفیت خالی 0  

ماژول 11 - آیرودینامیک، ساختمان و سیستمهای هواپیما - B1

  M11 - AIRCRAFT AERODYNAMIC, STRUCTURE AND SYSTEMS - B1
  کد درس: 207   |   کد آزمون: 125554
  1399/07/28   |     09:30
تکمیل ظرفیت

  09:30

65,000 تومان
#3 15-15
مهر 29

ظرفیت خالی 4  

ماژول 13 - آیرودینامیک، ساختمان و سیستمهای هواپیما - B2

  M13 - AIRCRAFT AERODYNAMIC, STRUCTURE AND SYSTEMS - B2
  کد درس: 226   |   کد آزمون: 125555
  1399/07/29   |     09:30

  09:30

80,000 تومان
#4 15-11
مهر 30

ظرفیت خالی 0  

ریاضی

  MATHEMATICS
  کد درس: 126   |   کد آزمون: 125556
  1399/07/30   |     09:30
تکمیل ظرفیت

  09:30

45,000 تومان
#5 15-15
مهر 30

ظرفیت خالی 1  

مبانی مدار منطقی و سیستمهای کامپیوتری هواپیما

  DIGITAL TECHNIQUES/ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEMS
  کد درس: 147   |   کد آزمون: 125557
  1399/07/30   |     11:00

  11:00

50,000 تومان
#6 15-14
آبان 5

اصول موتور جت

  PROPULSION
  کد درس: 227   |   کد آزمون: 125558
  1399/08/05   |     09:30

  09:30

45,000 تومان
#7 15-9
آبان 5

ظرفیت خالی 0  

مقررات هواپیمایی

  AVIATION LEGISLATION
  کد درس: 179   |   کد آزمون: 125559
  1399/08/05   |     11:00
تکمیل ظرفیت

  11:00

50,000 تومان
#8 15-15
آبان 6

ظرفیت خالی 3  

مبانی الکترونیک B1-1

  ELECTRONIC FUNDAMENTALS
  کد درس: 140   |   کد آزمون: 125560
  1399/08/06   |     09:30

  09:30

45,000 تومان
#9 15-12
آبان 6

ظرفیت خالی 2  

ماژول 3 - مبانی الکتریسیته

  Module 3 - ELECTRICAL FUNDAMENTALS - B1.1
  کد درس: 132   |   کد آزمون: 125561
  1399/08/06   |     11:00

  11:00

50,000 تومان
#10 15-13